kwiatlotosu

45 tekstów – auto­rem jest kwiat­lo­tosu.

I dzi­siaj gdy mo­je oczy na­poty­kaja ob­ra­zy morza i gór... nie na­poty­kaja Two­jego wzroku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2012, 21:42

więc życie jest jak ka­mieni­ca z tab­licą : DO ROZ­BIÓRKI ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 stycznia 2012, 17:25

Jes­teś sprag­niony rzeczy niemożli­wych ... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 czerwca 2011, 18:50

Idź za wo­nią kwitnącej miłości ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 czerwca 2011, 17:29

spo­koj­nym kro­kiem od­chodziła wiedząc, że przycze­piona jest do gu­my, która z pow­ro­tem ją przy­ciągnie ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 maja 2011, 19:30

Chcę żyć, a nie przeżywać... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 kwietnia 2011, 11:09

szczęście mi sprzy­ja...tyl­ko nig­dy nie jes­tem szczęśliwy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 kwietnia 2011, 21:05

Zos­ta­wiłeś kar­teczkę w moim ser­cu -za­raz wra­cam... Już nig­dy jej nie zdjąłeś. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 13 lutego 2011, 19:20

Spróbuj­my zap­la­nować życie od no­wa, tak dob­rze-tak bez gra­nic możliwości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 lutego 2011, 19:45

-Boję się śmier­ci, a Ty boisz się śmierci?
-Boję się tyl­ko umiera­nia bez Ciebie ... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 grudnia 2010, 11:03

kwiatlotosu

wstydliwa... :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kwiatlotosu

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność